Η καταγραφή των μονοπατιών της Τήνου.

Ο Κάρολος Μέρλιν ήταν ο άνθρωπος που είχε την ιδέα της καταγραφής του πλούσιου σε μονοπάτια δικτύου της Τήνου, ώστε να δώσει και σε άλλους πεζοπόρους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις αρχέγονες διαδρομές που διατρέχουν το νησί.

Από το συνολικό καταγεγραμμένο δίκτυο των 270χλμ., ένα τμήμα 120χλμ. είναι πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα “Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού – Ανάδειξη Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποκατέστησε και σηματοδότησε μονοπάτια σε περιοχές με ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Οι δέκα επίσημες διαδρομές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

1. Φαλατάδος – (Μυρσίνη) – Μαγγανάρι – Πλατύ – Ακτή Λιβάδας.

2. Ξινάρα – Ξώμπουργο – Κουμάρος – Σκαλάδος – Κρόκος – Λουτρά – Περάστρα – Σμαρδάκιτο –
Ταραμπάδος – Κάμπος.

3. Μονή Κεχροβουνίου – Μουντάδος – Σμπεράδος – Τριπόταμος – Ξώμπουργο.

4. Κιόνια – (Χατζηράδος) – Κτικάδος – Σμουρδιά – Βαρύ – Πόλες – Χώρα.

5. Φαλατάδος (Καθλικάδος) – Βωλάξ – Γρίζα – Σκλαβοχωριό – Αγάπη.

6. Στενή – Ποταμιά – Μαρούλη – Λυχναφτιά.

7. Μυρσίνη – Προφήτης Ηλίας – Κορυφή Τσικνιά.

8. Δυο Χωριά – Μανταλού – Φανερωμένη – Κουναρές -[Αγ. Βαρβάρα]- Άγιος Σώστης.

9. Καρδιανή – (Όρμος Γιαννάκη) – Ιστέρνια – (Όρμος Ιστερνίων) – Πλατιά – Πύργος – (Πάνορμος) – Μαρλάς
– Μαμάδος.

10.Καλλονή – (Καρκάδος) – Αετοφωλιά – Κόρης Πύργος – Σταυριά – Μονή Καταπολιανής – Πλατιά –
(Πύργος) – Ρόχαρη.

Σηματοδοτούμενες πεζοπορικές διαδρομές